top of page
שרשרת טריו

שרשרת טריו

230.00 ₪מחיר

שרשרת 3 אבני פנינים טבעיות

 

פנינה -

מוכרת כאבן הכנות, הבאת אמת למצבים, דבקות ונאמנות למטרה.

השפעתה מרגיעה מאוד, מעניקה תחושת שלווה פנימית עמוקה ומאפשרת זרימה עם החיים. קשורה לרוך פנימי ולאיזון רגשי. לחיבור לילד הפנימי, לרכות ולתמימות, לטהור ולנקי. מעניקה תחושב טובה וחיובית ב'כאן ועכשיו'. מצמצמת רגישות, עורמת לתחושת שלום ומצמצמת רגישות יתר ותחושת מבוכה. מייצגת אמונה, טוהר, תמימות ונדיבות. מעניקה תחושת יופי פנימי המוקרן כלפי חוץ. מרגיעה כעסים והתפרצויות. מקלה דיכאון וסיוטי לילה.

מקלה את הנשימה ואלרגיות.

bottom of page