top of page

משמעות אבני החן

על אבני החן -

לקריסטלים יש השפעה אנרגטית על הסיבה הודות לצורת התגבשותן, להרכבן ולמבנה שלהן.

השפעתן אינה קשורה לאמונה בהן. עבור אנשים שגישתם פתוחה ומוכנים לקבל אנרגיות, השפעתן גדולה.

השפעתן על ילדים ובעלי חיים מוכיחה נקודה זו.

כשמקבלים את הקריסטלים ללא דעות וללא חשיבה עמוקה, מאפשרים להן לאזן את האנרגיות שלהם וע"י כך לסייע במקום שבו קיים הצורך.

הגבישים פולטים וקולטים אנרגיה בצורה מאוזנת כאשר הרמוניה ואיזון מושלם הם שמחזיקים את הקריסטל בצורתו.

הנטייה הטבעית של גביש לשמור על איזון ולשנות את התדר הנקלט בו קשורה לאופן ההתגבשות.

התדר של הגביש תמיד מאוזן בעוד שהתדר הקיים בגוף, לעתים קרובות, חסר איזון. כאשר אנו אוחזים בקריסטל היא קולטת את התדר שלנו, כפי הנראה מאזן אותו ופולט בחזרה תדר מעט שונה, מאוזן יותר וזה התדר שאנו קולטים מהקריסטל כאשר הוא צמוד לגוף.

הקריסטל מאזן וממקד את האנרגיה ומכאן יכולתו להשפיע.​

כל אדם יודע מה באמת עבורו, ומה הכי נכון עבורו.

לכל הקריסטלים השייכים לו, אלו אשר "נולדו" עבורו, עליו רק למצוא אותם והם יסייעו לו ברמה גבוהה ביותר לריפוי פיזי, מנטלי, רוחני וחיזור האני הפנימי.

אנשים נמשכים לקריסטל שלהם.

לבחור קריסטל בדרך הכי נכונה - באינטואיציה, לזרום ולראות למה נמשכים.

השפעת הקריסטל יכולה להיות שונה באנרגיה ובצורך של האוחז בה, בהתאם להרמוניה שבין הקריסטל לבין האדם.​

- טיהור הקריסטלים -

מומלץ לטהר אותם מתחת למים זורמים - בים, מתחת לברז, כשיורד גשם, והוציאו את האבן אחרי כמה דק'.

סגולות אבני החן -
bottom of page